Yvonne Renneberg

General Practitioner (GP)

Willebroek

Schedule an appointment

Please enter your details to book

Praktijk Dr Renneberg
Oud-Strijdersstraat 16,
2830 Willebroek

Spoken languages

  • Dutch
  • - English
  • - German

Practice information

Click on a marker to get directions


Description

Wat belangrijke en tijdsparende informatie:

ALS U UIT EEN RODE ZONE KOMT !!! MOET U IN QUARANTAINE!!! EN ZICH LATEN TESTEN OP DAG 7, MAAK ZELF EEN AFSPRAAK VIA WEBSITE: hak schelde-rupel.be,

QUARANTAINE-ATTEST KAN JE ZELF AFPRINTEN VIA mijngezondheid.be. (uiteraard als je een nr kreeg) of
Installeer de Corona-alert app ook aub.

Opmerking:geeft u mij aub ACTUELE telefoonnummers door!!!!
Al te vaak bel ik namelijk naar jullie oude telefoonnumers, omdat de nieuwe helaas wéer niet doorgegeven werden..

Ik bel u meestal eerst nog zelf op na BOEKING via Doctena ( gelieve hier wel zeker reeds informatie van uw !! !REDEN VOOR CONSULT TE NOTEREN AUB !!!!! en of u toevallig patiënt bent van een collega huisarts,bij vervanging)

COVID --19 PANDEMIE -AL ZEKER TOT tot eind augustus 2021 of.. nog langer.. ( af te wachten.,maar zeer waarschijnlijk zelfs BLIJVEND ...), gebeuren de raadplegingen uitsluitend OP AFSPRAAK !
!!!!! IN DEZE CORONA PANDEMIE MOETEN ZIEKE PATIËNTEN BELLEN : ik regel dan testing of telefoonconsultatie maar wil persé de praktijk corona vrijhouden!!!
NDIEN U UIT EEN RODE OF ORANGE ZONE KOMT DIENT U 14 DAGEN TE WACHTEN OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN TENZIJ U ZIEK BENT, NEEM DAN EERST TELEFONISCH CONTACT OP.


Houd u , als u naar praktijk komt, STRIKT aan de uw toegemeten tijd aub. en DRAAG EEN MASKER (VERPLICHT!)!
ALS U VOOR TWEE PERSONEN KOMT DIENT U EEN AFSPRAAK VOOR TWEE PERSONEN TE MAKEN! Eén tegelijk magechter binnen.

OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS TE VERMIJDEN EN UZELF EN UW FAMILIE TE BESCHERMEN ZULLEN DE VRIJE RAADPLEGINGEN WORDEN GESCHRAPT. ONLINE AFSPRAKEN MAKEN IS TERUG MOGELIJK... TENZIJ ...BIJ KOORTS,KEELPIJN,HOESTEN,REUK-OF SMAAKVERLIES,DIARREE KAN ALLEEN TELEFONISCH ADVIES WORDEN GEGEVEN OF INDIEN NODIG EEN AFSPRAAK NAAR ONZE TRIAGEPOST . VOOR ANDERE ACUTE EN CHRONISCHE PROBLEMEN, VERLENGING VOORSCHRIFTEN, KAN U STEEDS TERECHT NA AFSPRAAK

DUS VEEL RAADPLEGINGEN GEBEUREN NOG STEEDS TELEFONISCH OF VIA VIDEO CHAT.

U begrijpt dat dit een overrompeling van telefoons geeft, maar ik bel u terug, heb aub geduld.
Vanaf 4 mei zal je door de huisarts BIJ GRIEPALE KLACHTEN EN KOORTS kunnen doorgestuurd worden naar een van de triageposten (Rumst en Bornem) voor een testing op het Corona-virus.(neus - of keeluitstrijkje)
Let wel ALLE huisartsen zitten in beurtrol, opgelegd door de overheid, in de triage posten, dus bereikbaarheid is niet altijd vanzelfsprekend.

Ik neem OP DIT OGENBLIK GEEN NIEUWE PATIËNTEN aan! Fijn dat ik op begrip mag rekenen hieromtrent.

Weet ook dat wij als huisartsen mee moéten helpen met de triagepunten aan de spoed op de ziekenhuizen, dus rechtstreeks met besmette patiënten in contact kunnen komen en dus niet altijd bereikbaar zijn maar jullie ook niet willen besmetten!

Wachtzaal is dus dicht !!Praktijktoegang (voordeur) op slot: ik kom telkens zelf de deur opendoen als het uw beurt is, zolang wacht u buiten en bewaart aub afstand minimaal 1,5 m en enkel na telefonisch of via doctena geregelde afspraak .
GAAT U VOORDAT U KOMT THUIS NAAR TOILET AUB;
U dient u te voorzien zijn van een MONDMASKER en gewassen te verschijnen( zoals liefs altijd trouwens.. risico op besmettingen moet worden herleid tot een minimum.

Nogmaals: Uisluitend raadpleging en uitsluitend na telefonische afspraak voor dringende zaken die NIET INFECTIEUS zijn! Het is zo als u er zelf op doctena niet bij vermeldt , waarom u komt, dat ik u telefonisch contacteer, alvorens uw afspraak goed te keuren.( gelieve de JUISTE gsm-nr op te geven en ook ... uw gsm op te nemen aub..)


BIJ KOORTS ,NIEZEN, HOESTEN, SMAAKVERLIES , KAN SOWIESO ALLEEN TELEFONISCH ADVIES WORDEN GEGEVEN. OOK BIJ DIARREE hebt u geen toegang tot de praktijk en dit voor uw eigen veiligheid en ook die van uw arts.

DE PATIENT KOMT ALLEEN NAAR DE AFSPRAAK, TENZIJ 1 BEGELEIDER NOODZAKELIJK IS,DEZE BLIJFT LIEFST IN DE AUTO WACHTEN,TENZIJ BIJ EEN KIND.


BLIJF AUB NIET CONTINU achter elkaar BELLEN ,als u niet directe woord gestaan wordt, gelieve dan te willen begrijpen dat u telefoontje even niet past, gezien ik bezig ben : Bel op een later tijdstip terug , of hou de telefoon of gsm bij u zodat ik u WEL kan bereiken als ik u terugbel .
Overigens houden wij niet alleen met de huisartsen van de grote regio een beurtrol op de wachtpost N16 maar ook in ZH Rivierenland op beide campussen om de spoeddiensten te ontlasten.
Dus dit is voor elke huisarts nog een extra belasting: u begrijpt dan ook dat u moet wachten tot we terug kunnen bellen en u te woord kunnen staan, met dank voor uw begrip.
Nu, in deze moeilijke tijden , geldt: 'first things first'...

TIPS, ondertussen voldoende gekend:

-geen handen geven of intiem contact
- u kunt niet vaak genoeg uw HANDEN WASSEN.. raak uw gezicht niet aan.
-houdt voldoende AFSTAND van mensen die hoesten of niezen, 1,5 m is een minimum.
-hoest in uw elleboog of in uw PAPIEREN ZAKDOEK en bewaar die in uw eigen vuilniszakje!
-blijf thuis wanneer u griepklachten hebt
-DRAAG EEN MONDMASKER !!

DUS: graag niet dringende vragen en dito consultaties UIT TE STELLEN aub.

Patienten die positief testen en effectief ziek zijn ,dienen minimum 7 DAGEN à 14 DAGEN in afzondering te blijven,en hun contacten door te geven; Ernstig zieken kunnen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis
-ga niet op bezoek bij familieleden
-alle bezoek naar het rusthuis en in de kliniek is momenteel verboden met méer dan eén persoon.

Ik ben niet ' de expert en telefonist Covid-19 ' , dus voor vragen richt u naar
080014689, wellicht kunnen ze u daar al veel van uw vragen beantwoorden.


We hopen allen dat er spoedig een einde komt aan deze pandemie en iedereen weer op normale wijze kan functioneren!
ONDERTUSSEN : zorg goed voor uzelf en uw naasten!

Zo was het' vroeger', dus tot voor kort, dus voor uitbreken vd de pandemie (maar de kans zit er in dat ik SLECHTS NOG OP AFSPRAAK zal werken nadien):
Zoals u kunt zien heb/had ik normaal zowel vrije raadplegingsuren als afspraakmomenten.
Echter nu tijdens de pandemieuitsluiten afspraakmomenten: gelieve uw toegemeten TIJD NIET TE OVERSCHRIJDEN (ook niet buiten de pandemie aub) en OP TIJD te komen.

Vrije consultatie, betekent :zonder afspraak ( Gelieve wel kwartier voor einde reeds IN de wachtzaal te zijn aub. ) Voorlopig zijn er absoluut GEEN vrije raadplegingen!!

telefoonnummer :038866336
Gsm nummer ( voor dringende gevallen en NIET TIJDENS VERLOF te gebruiken): 0476896686

BELANGRIJK: de consultatie KORT en slechts voor ÉEN PROBLEEM PER KEER !! te houden:
Gelieve uiteraard ook in het bijzonder bij gemaakte afspraken te denken aan de patiënten na u die ...Óok een afspraak hebben namelijk....En ook niet graag wachten...
Waarvoor dank.

Technische onderzoeken en labo-resultaten worden noch telefonisch noch via e-mail medegedeeld, dank voor uw begrip: U dient hiervoor steeds op consultatie te komen.

Overigens beantwoord ik GEEN email noch whatsapp !!!!! Tenzij ik er zelf uitdrukkelijk om vraag
Ik ben bij voorkeur ook geen ‘sms- dokter’ ( uitzondering daargelaten , als ik het uzelf gevraagd heb bvb )
In deze tijd van pandemie mag u mij sms'n en zijn telefoon en video-consulten toegestaan.

Voor vragen bellen op einde van consultatie-uren, niet tijdens huisbezoeken aub.

Ook voor voorschriften , komt u aub op raadpleging, zoals het hoort.( uitzondering: pandemie :gelieve te bellen (en heb evt even geduld tot ik terug kan bellen))

Ik ben geconventioneerd en geaccrediteerd, dwz. ik hou me aan de normale officiële tarieven , volg regelmatig bijscholing en doe mee aan de georganiseerde avond-en weekendwachtdienst. Derde- betalersregeling is mogelijk,indien toegelaten door de mutualiteiten. U kan als de pandemie voorbij zal zijn, terecht in de wachtzaal tijdens de consultatie tot een kwartier voor sluitingstijd,gelieve hiermee steeds rekening te houden,zodat ik op tijd aan de huisbezoekronde kan beginnen.

Telefoon dient niet om mijn raadplegingsuren te vragen: dit stoort.. en kunt u zelf namelijk ook lezen op internet, op uw kaartje, of staat aangegeven op praktijk. Gelieve absoluut niet onder 'anoniem' te bellen of 'geheim nummer': uw telefoon zal helaas NIET beantwoord kunnen worden.

Let wel: patiënten die herhaaldelijk, zonder enige vorm van vooraf verwittigen, niet op afspraak verschenen, krijgen géen afspraak meer, maar kunnen op het vrije spreekuur komen, mits vergoeding van de verloren tijd met wachten op de vorige afspraak.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen.(zware zieken,.),voor 10 uur aan te vragen.

Gelieve er rekening mee te houden dat ik de avondconsultaties wil voorbehouden aan mensen die wérken en overdag dus geen tijd hebben!
Voor de anderen is er genoeg mogelijkheid tijdens de vrije raadplegingen of, late- ochtend - consultaties op afspraak

Breng STEEDS uw identiteitskaart mee tijdens een raadpleging, de arts dient deze steeds in te lezen in het computersysteem!
Best ook telkens een mutualiteits-vignet (kleefbriefje vd ziekenkas) meebrengen.

Het is NUTTELOOS EN VERBODEN, VOOR IEDEREEN !! , de arts te vragen naar attesten die niet met de waarheid stroken.

Wellicht overbodig zou mijn vraag moeten zijn om extra hygiëne te respecteren..zeker als u een arts bezoekt.

'Raar' maar waar : agressie wordt NIET getolereerd, geduld wordt gewaardeerd.

In de praktijk is er GEEN mogelijkheid om te betalen met bancontact. Men kan wel betalen met uw bank APP( gelieve die dan aub VOOR de consultatie reeds te downloaden!), mits u QR CODE kunt SCANNEN indien men over een smartphone beschikt, anders graag CASH, contante betaling dus.
IN TIJDEN VAN PANDEMIE GENIET BETALING VIA APP DE VOORKEUR

Voor heel dringende gevallen belt 100 aub

WEEK-NACHT-WACHTEN: vanaf ' savonds 19.00 u tot 's anderendaags 08.00 u:
03886 16 16 U wordt rechtstreeks dan verbonden met de dienstdoende huisarts

WEEKENDwachten :vanaf vrijdag 19 uur tot maandag 08.00 uur : 03/886 16 16
BELANGRIJK: De HUISARTSENWACHTPOST is verhuisd. Nieuw adres
Wachtpost N16 -
Amer 24B (Brandweersite)

SAMENWERKINGSGROEP WILLEBROEKSE HUISARTSEN:
Dr Yvonne Renneberg, Dr. Jan Lamberts, Dr Frans Govaerts( alleen vrijdag én ' savonds) ,dr Thierry Montoisy.
Uitzonderlijk zal ook beroep worden gedaan op een andere Willebroekse huisarts.


See all

Education

  • Opleiding :algemene geneeskunde Universiteit Antwerpen
Schedule an appointment Back to the profile